FC50-ASTFC50-ASTAlu profil


Aluminijumski profil za izradu staklene fasade

Maksimalna otpornost na vazduh i vodu zahvaljujući EPDM sistemskim zaptivkama

Sistem staklene fasade sa nosećim vertikalnim profilima

Vertikalni i horizontalni profili sa istim žlebom

Mogućnost montaže pokrivnih profila ili ramova sa strukturalnim ostakljenjem

Širina horizontalnih profila 36, 50, 65, 80, 106, 126, 156mm
Debljina zida profila 1.6 mm - 1.8 mm
Debljina stakla 6, 10, 13, 24, 28, 30, 32, 40mm