FC50-ASFC50-ASAlu profil


Aluminijumski profil za izradu staklene fasade

Maksimalna otpornost na vazduh i vodu zahvaljujući EPDM sistemskim zaptivkama

Sistem staklene fasade sa nosećim vertikalnim profilima

Mogućnost montaže pokrivnih profila ili ramova sa strukturalnim ostakljenjem

Širina vertikalnog profila 30, 50, 80,90, 100, 120, 140, 146, 150, 166, 188, 210mm
Širina horizontalnog profila 36, 50, 65, 80, 106, 126, 156mm
Debljina zida profila 1,6 mm - 1,8 mm - 1,9 mm
Debljina stakla 6, 10, 13, 24, 28, 30, 32, 40mm