SL 32 bez termo prekidaSL 32 bez termo prekidaAlu profil bez termo prekida


Aluminijumski profil bez termo prekida za izradu kliznih sistema

Maksimalna otpornost na vazduh i vodu zahvaljujući EPDM sistemskim zaptivkama

Široka mogućnost primene i postavljanja sa duplim i trostrukim krilima i kliznim komarnicima

Spajanje uglova tipskim uloškama kompatibilnim sa drugim sistemima

Opcija sa krilom ojačanim dodatnim profilom

Mogućnost kliznih kapaka i komarnika

Opciono korisćenje aluminijumskog ili čeličnog kliznog profila

Laka montaža

Tipovi otvaranja i konfiguracije:

  • Sistem sa 2,4, i 6 kliznih krila
  • Krilo sa zaštitom od insekata
Širina okvira 78mm – 100mm - 118mm
Širina krila 32 mm
Debljina zida profila 1.4 mm
Debljina stakla 4, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22 mm